НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Инспектиране на труда

До административните механизми за инспектиране на труда можем да прибегнем винаги, когато Работодателят отказва да изпълни в срок или не изпълнява в дължимия им обем своите законови задължения. Сред тях – да оказва натиск спрямо работещите да не участват в стачка – напр. като ги заплашва с някакви негативни последици от това (чл. 13, ал. 1 от ЗУКТС); да не допуска нашите синдикални лидери до работните места, където има стачкуващи работници (чл. 406, ал. 1, т. 1 от КТ); или да прибегне към каквато и да било форма на локаут, за „да удуши“ последиците от нашите действия (чл.чл. 20 и 21 от ЗУКТС). Когато Работодателят не изпълни някое от цитираните законови задължения, можем да подадем жалба до съответното териториално поделение на ИА „ГИТ“, за да бъде издадено задължително за изпълнение предписание; а впоследствие – и административна санкция за продължаващия отказ от изпълнение. Това само по себе си не изключва търсенето и на съдебна отговорност за причинените вреди. Освен всичко друго, от това ще последват значителни репутационни рискове – което всеки разумен Работодател се стреми да избягва.

Още за административните механизми за инспектиране на труда виж ТУК.

Избери от изображенията по-горе или се върни в основното съдържание!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори