НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Ефективна стачка

Към ефективна стачка можем да пристъпим 7 дни след като сме обявили това свое намерение пред Работодателя и 3 дни след като сме подписали с него (или съставили чрез арбитраж) нарочно Споразумение относно минималните дейности, които работещите се задължават да изпълняват по време на стачката. Стачкуващите работници са длъжни по време на стачка да стоят на работните си места, да не пречат на нестачкуващите колеги и да не нарушават обществения ред. От критична важност е всеки опит за локаут да бъде сигнализиран незабавно до Стачния комитет, до Синдикатите и до органите по Инспектиране на труда, за да получи възможно най-бързо и решително противодействие. Не по-малко важно е да се поддържа постоянна пропагандна линия в трудовия колектив относно напредъка на стачните действия. Стачният комитет трябва да бъде в постоянна готовност за непосредствени преговори, да следи внимателно стачната обстановка и да осигурява постоянен инструктаж на стачкуващите относно начина, по който ще се развива стачката. Никое предприятие не може да издържи на продължителна ефективна стачка – ако всичко е планирано добре, успехът трябва да дойде в срок до няколко дни.

Избери от изображенията по-горе или се върни в основното съдържание!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори