НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Стачен комитет

Стачният комитет включва членовете на нашия преговорния екип, които са натоварени с отговорността за водене на непосредствени преговори с Работодателя по предявените Стачни искания. Някои от силно мотивираните и добре обучени наши колеги могат (и е желателно) да се подготвят за лично участие в подобни преговори, ако се наложи. Крайната цел е подписването на Стачно споразумение, което да удовлетвори предявените наши искания и да тури край (успешен край) на стачната процедура. Това включва редица функции, критични за общия успех. Често няколко от тези функции се изпълняват от един човек или от никого, но целта е да сформираме възможно по-подготвен екип със специализация по ключови направления:

говорител – той формулира позициите ни при преговори; умее да се изразява добре, познава общата картина, разбира доводите на отсрещната страна, умее бързо да пренасочва вниманието си и общите приоритети;

технолог – той разбира в дълбочина производствените процеси; знае какви суровини са необходими, какви са технологичните предизвикателства, каква е пазарната конюнктура, производствената себестойност и т.н.;

икономист – тя е наясно с финансовото състояние на предприятието; знае „откъде идват парите“ и кое „колко струва“; умее да се ориентира във финансовата документация и да изчислява стойността на всяка идея;

юрист – той познава и прилага различните процедури; знае кое е законно и кое не; знае как да структурира фактите и към кои компетентни органи да ги отнесе, ако се достигне до административна жалба или съд;

протоколист – тя умее да документира случващото се; вслушва се внимателно в казаното, улавя същината и я записва точно, в съкратен вид; умее да пише бързо, грамотно и прегледно; подрежда и пази документацията.

Ти? – в нашия екип винаги има недостиг от конкретни знания и умения, и хората със желание да бъдат полезни са винаги добре дошли. Може би тъкмо твоето присъединяване ще сглоби пъзела? Очакваме те!

Избери от изображенията по-горе или се върни в основното съдържание!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори