НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Споразумение за минимални дейности

Поне 3 дни преди да пристъпим към ефективна стачка, сме длъжни да имаме подписано Споразумение с Работодателя относно минималните дейности, които работещите се задължават да продължат да изпълняват по време на стачката. Тези дейности са от критична важност за живота и здравето на хората, за опазване на имуществото и околната среда, за обезпечаване на обществения ред – и това оправдава поддържането им включително по време на стачка. Често ръководството на предприятието отказва да подпише споразумение или настоява в него да бъдат вписани и такива дейности, които не са от критична важност – било за да забави (и по възможност да осуети) стачката, било за да намали нейния негативен ефект. В такива случаи не ни остава друга възможност, освен да прибегнем към задължителен арбитраж за служебно попълване съдържанието на дължимото споразумение.

Избери от изображенията по-горе или се върни в основното съдържание!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори