НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Работодател

Работодателят (в повечето случаи представляван от управител, директор или председател), често се разглежда погрешно като „противоположната“ на Синдикатите страна, на която трябва „да се противопоставим“ и „да принудим“ да се съгласи с нашите искания. Този подход никога не работи. Вместо това в НФТИНИ изхождаме от принципите на Социалния диалог (дори и когато подготвяме и осъществяваме стачка), като през цялото време полагаме усилия нашите справедливи искания да бъдат чути; Работодателят да ни бъде наистина партньор; без да забравяме, че единствено просперитетът на предприятието може да обезпечи общия просперитет на работещите. Ето защо винаги търсим общия интерес, като предлагаме балансирани и разумни решения. Ако се наложи, нямаме никакво колебание да пристъпим и към по-решителни действия – включително ефективна стачка – но никога не преставаме да търсим начин да се разберем конструктивно. И в повечето случаи успяваме.

Избери от изображенията по-горе или се върни в основното съдържание!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори