НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Предизвестие за ефективна стачка

Поне 7 дни преди да пристъпим към ефективна стачка, сме длъжни да предизвестим Работодателя относно намерението ни да пуснем в действие най-силното оръжие на Синдикатите. Няма пречка преди това да започнем да осъществяваме по всякакъв подходящ начин символична стачка и (еднократно за 1 час) предупредителна стачка. Но законосъобразната ефективна стачка задължително се предчества от такова изрично писмено предизвестие. Ако дотук сме изпълнили процедурата добре и сме демонстрирали нашата решимост, обхващаща значителна част от трудовия колектив, най-вероятно още на този етап ръководството на предприятието ще преосмисли своите позиции и ще седне на масата за преговори – по значително по-конструктивен начин.

Избери от изображенията по-горе или се върни в основното съдържание!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори