НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Разузнаване

Освен че се допитваме редовно до нашите членове и те споделят с нас неща, които трудно биха доверили на своите началници, постоянно разработваме и прилагаме най-различни методи за събиране, проверка и анализ на информация от официални и неофициални източници. Колкото по-добре информирани сме, толкова по-добре планираме и целеполагаме нашите следващи ходове.

Избери от изображенията по-горе или се върни в основното съдържание!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори