НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Минимални дейности

Споразумението за минимални дейности, което следва да имаме подписано поне 3 дни преди да пристъпим към ефективна стачка, включва дейностите, чието неизпълнение или спиране може да създаде опасност:

  • за живота и здравето на нуждаещите се от медицинска помощ;

  • за постъпилите за болнично лечение;

  • за производството, разпределението, преноса и доставката на енергия;

  • за комунално-битовото обслужване;

  • за транспорта;

  • за радио- и телевизионните излъчвания;

  • за гласовата телефония;

  • за увреждане на нечие имущество;

  • за увреждане на природната среда;

  • за нарушаване на обществения ред.

Обществото има интерес тези дейности да не бъдат намалявани / спирани, но ние работещите имаме интерес да упражним законен натиск срещу Работодателя за изпълнение на нашите стачни искания. И тъй като горните рискове са критични за обществото, нашите стачни действия трябва да бъдат ограничени до степен, която не ги засяга по опасен начин. Възможно е ръководството да се опита да твърди, че всички дейности на предприятието са критични и следва да се осъществяват в пълния си обем – което в повечето случаи цели просто да осуети стачката и не отговаря на истината. Ако не можем да се разберем по този въпрос, можем да прибегнем към арбитраж за неговото разрешаване.

Избери от изображенията по-горе или се върни в основното съдържание!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори