НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Пропаганда

Независимо как върви планирането и провеждането на една стачка, такова начинание изисква още в самото си начало ангажирането на всички достъпни инструменти на пропагандата. Трябва да информираме работещи какво се случва и да предупредим Работодателя какво го очаква, ако не се вслуша в нашите справедливи стачни искания. Така правим работещите съпричастни към предстоящата стачка (като постоянно ги информираме за нейната подготовка, цели и начин на провеждане); и ги окуражаваме за постигане на преследваните цели – вкл. (ако се наложи) с прибягването до ефективната стачка. След като турим край на стачните действия чрез подписването на Стачно споразумение, широкото пропагандно огласяване на постигнатото ще укрепи репутацията на Синдикатите и ще консолидира още повече работещите към нашата обща кауза.

Избери от изображенията по-горе или се върни в основното съдържание!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори