НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Цели

Нашите цели идват „отдолу-нагоре“ – от желанията на нашите членове, които чрез постоянните ни допитвания или по друг начин ни известяват какви са настроенията в трудовия колектив. Пречупени през информацията, до която нашето разузнаване е достигнало, степенуваме желанията, преценяваме тяхната реалистичност и уместност от гледна точка на предприятието, и планираме как да ги превърнем в реалност. Последната стъпка в този процес е да формулираме така набелязаните цели в конкретни стачни искания, които да впишем в една подписка за стартиране на стачна процедура. И веселбата започва...

Избери от изображенията по-горе или се върни в основното съдържание!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори