НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Недоволство

Има моменти, в които упоритото нежелание на Работодателя да откликне на нашите опити за конструктивен Социален диалог, излага предприятието на риск от всевъзможни стихийни по характера си действия – най-сериозното от които е стачката. Прибягваме до това само в краен случай – когато сме изчерпали всички възможности за постигане на разбирателство по по-щадящ и конструктивен начин. Трябва да се знае, че всяко търпение има предел – и когато недоволството на работещите хора вземе връх, дори Синдикатите не сме в състояние да управляваме откриващите се рискове. В такива случаи не ни остава друго, освен да започнем да проучваме готовността за пристъпване към стачка и да набележим нейните цели.

Избери от изображенията по-горе или се върни в основното съдържание!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори