НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Всички работещи

Всички работещи в предприятието включват нашите членове, членуващите в други синдикати и тези, които не членуват никъде. Именно те – всичките работещи в предприятието (или в негово обособено поделение) вземат решение за пристъпване към стачка (чрез набирането на подписка с формулирани стачни искания и чрез избирането на Стачен комитет, който да представлява работещите пред Работодателя в хода на непосредствените преговори, които предстоят оттук нататък. Във всичко това от критична важност за нас е да направим така, че гласът на всеки работещ да бъде чут (чрез нашите интегрални проучвания за нагласите на работещите); формираната обща воля да бъде широко пропагандирана сред трудовия колектив; и не на последно място – всеки работещ да бъде ясно инструктиран за това каква е неговата специфична роля за нашия всеобщ успех.

Избери от изображенията по-горе или се върни в основното съдържание!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори