НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Стачно споразумение

Стачката завършва (би трябвало да завърши) с подписването на Стачно споразумение (в неговия първоначално предложен вид или (както по-често се случва) изменено и допълнено по взаимно съгласие между Работодателя и Стачния комитет). Екземплярите трябва да бъдат прегледани внимателно преди подписването им – възможно е (било поради грешка, било умишлено) съдържанието да се различава от това, което е договорено и протоколирано! Всяка от преговарящите страни трябва да получи оригинално подписано копие. Оттук нататък остава да огласим постигнатото пред работещите и договореностите да бъдат приведени в изпълнение. Ако обаче Работодателят по някаква причина започне да не изпълнява поетите ангажименти, веднага можем да възобновим стачната процедура и да пристъпим отново към ефективна стачка.

Избери от изображенията по-горе или се върни в основното съдържание!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори