НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Искания

След като локализираме значителни източници на недоволство и Работодателят упорито отказва да откликне на нашите опити за конструктивен Социален диалог, не ни остава друго, освен да пристъпим към проучване за нагласите на работещите и към формиране на тяхната готовност да пристъпят към стачка. За тази цел мобилизираме всички достъпни инструменти на пропагандата и набираме подписка в подкрепа на издигнатите от работещите техни стачни искания. Веднъж набрали подкрепата на 50%+1 от работещите, имаме готовност да предявим исканията пред ръководството на предприятието и да му дадем още една възможност да си спести риска от пристъпване към ефективна стачка.

Избери от изображенията по-горе или се върни в основното съдържание!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори