НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Непосредствени преговори

В хода на една стачна процедура Работодателят и Стачният комитет имат интерес да поддържат постоянна готовност за решаване на повдигнатите въпроси чрез непосредствени преговори – по процедура и в срокове, които те самите са определили. Всяка от страните може да потърси и арбитраж за постигане на взаимно приемливо решение по поставените стачни искания. Понякога всичко може да изглежда безнадеждно – това е обичайна практика на работодателите да внушават чувство на отчаяние и да тласкат работещите към отказ от по-нататъшни стачни действия. В такава ситуация ключова роля ще изиграе доброто планиране, мощните пропагандни канали и адекватният инструктаж, за да поддържаме „висок боен дух“ у стачкуващите колеги: никое предприятие не може да издържи дълго при добре организирана ефективна стачка!

Избери от изображенията по-горе или се върни в основното съдържание!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори