НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Планиране на стачката

Планирането е от ключово значение за успешно протичане на всяка стачка. Като начало изследваме всичките основни и второстепенни фактори на недоволство в трудовия колектив; проучваме готовността на работещите да пристъпят към ефективна стачка; сформираме стачен комитет; уточняваме ролите на всеки един и провеждаме специализирани инструктажи, където и доколкото е необходимо; и мобилизираме всички средства на пропагандата, за да не остане нито един в предприятието, който да не е разбрал какво се готвим да направим. Междувременно подготвяме стачни искания и набираме подписка сред работещите; уточняваме слабите звена, които да ударим; и очертаваме цялостния сценарий на това, което предстои. Разбира се, цялостният план е известен само... на който трябва! Защото обичаме да поднасяме изненади :)

Избери от изображенията по-горе или се върни в основното съдържание!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори