НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Подписка

За да наберем успешно подписка със стачни искания, трябва да сме проучили внимателно основните и второстепенните фактори на недоволство и да сме извели приоритетни цели, които ангажират интереса на повече от половината (50%+1) от работещите в предприятието (или в негово обособено поделение). Често са необходими специални пропагандни усилия и такива по инструктиране на колегите, заети с набиране на подписите. Всеки подкрепящ подписката трябва да впише имената си и да се подпише на лист с изрично изписани в горната му част всичките стачни искания и изразена готовност да отстоява тези искания, включително чрез стачка. Подписването върху бели листове-продължение на подписката, без изписани в горната част на страниците всички искания с изразена готовност за стачка (напр. на гърба на листовете), е недействително. Подписката се пази в тайна от членовете на стачния комитет и може да бъде огласявана само по разпореждане на Съда.

Избери от изображенията по-горе или се върни в основното съдържание!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори