НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Инструктаж

Инструктажът преди и по време на провеждането на стачка е от ключово значение за адекватно привеждане в изпълнение на нашия план. Следва да се отбележи, че инструктажът далеч не се ограничава до свеждането на указания „отгоре-надолу“, „от знаещи към незнаещи“. Нашият инструктаж включва интензивен обмен на данни между всички заинтересувани (без изключение!) за това каква е актуалната обстановка, какъв е общият замисъл и как най-добре да бъде изпълнена всяка специфична роля. Само когато действаме съгласувано като единен организъм, можем да се надяваме да постигнем общите цели. Ето защо не се страхуваме да обсъждаме, да споделяме и да синхронизираме всичко, което ни движи напред.

Избери от изображенията по-горе или се върни в основното съдържание!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори