НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Допитвания

Принципът „отдолу-нагоре“ важи в пълна степен и за планирането и провеждането на стачка. За целта прилагаме широк спектър от инструменти за проучване на нагласите сред работещите (и по-специално – за установяване на основните и второстепенни фактори на недоволство, а така също – за изясняване на готовността да се пристъпи към решителни действия). От получената информация се ориентираме какви мероприятия по инструктиране и какви пропагандни интервенции са необходими, за да консолидираме общността за нейния общ успех.

Избери от изображенията по-горе или се върни в основното съдържание!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори