НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Символична стачка

Във всеки момент Синдикатите можем да впрегнем пропагандния арсенал, за да осъществим символична стачка – без спиране на работата, но чрез заявяване на нашите стачни искания и евентуално намерение за пристъпване към ефективна стачка, ако исканията ни не бъдат чути от Работодателя. Това може да включи цялостни пропагандни кампании с тематично и разпознаваемо лого, изобличаващи послания, агитационни плакати (напр. на информационните табла в предприятието) и банери (напр. в web-сайтове и социални медии), публични митинги, шествия и протести (в извънработно време), публикации и репортажи в масовите медии... и всякакви други законни форми на натиск чрез информационни средства. Много често (при добре планирани символични стачни действия) ръководството на предприятието преценява трезво рисковете и сяда на масата за преговори – по значително по-конструктивен начин.

Избери от изображенията по-горе или се върни в основното съдържание!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори