НФТИНИ

Национална федерация Техническа индустрия, Наука, Информатика
Твоят синдикален инструмент

Стачни искания

Ключов елемент от подписката, с чието набиране започва всяка стачна процедура, са нашите стачни искания. Трябва да подходим много внимателно при формулирането им – веднъж набрана, подписката няма да бъде възможно да бъде набирана още веднъж, напр. заради допусната техническа грешка! За да се надяваме на успех, нашите искания не бива да са:

  • нереалистични;

  • несправедливи;

  • прекомерни.

Ако допуснем това, ще настроим предварително Работодателя против себе си (включително като му „предоставим“ аргументи срещу нашата кауза) и няма да успеем да обединим работещите хора под знамето на каквато и да било обща цел.

Законът забранява нашите стачни искания:

  • да се отнасят до индивидуални въпроси;

  • да се отнасят до политически въпроси;

  • да са противни на Конституцията;

  • да са противни на сключено Споразумение с Работодателя;

  • да са противни на Арбитражно решение по нашия спор.

Веднъж формулирани и предявени в хода на стачната процедура, стачните искания не бива да бъдат променяни (освен ако Стачният комитет в хода на осъществяваните непосредствени преговори не постигне разбирателство за това с Работодателя). Иначе няма пречка с нова стачна процедура да бъдат предявени и нови стачни искания, напълно различни или допълващи / надграждащи предходните.

Избери от изображенията по-горе или се върни в основното съдържание!

Какво ни прави различни?

Приятели и партньори